Franchise koncepter for det frivillige sociale arbejde

I Fonden for Socialt Ansvar driver vi mange af vores indsatser som ”franchiselignende” koncepter.

Metoden er en del af den nytænkning Fonden står for, og netop denne konceptualisering af de enkelte indsatser har gjort en stor forskel for os som organisation, da vi har flyttet os fra at være en projektorganisation, til en driftsorganisation, hvor vi replicerer og på tværs af sektorer driver de indsatser, som vi kan dokumentere virker. Og netop i forbindelse med evaluering og dokumentation er franchisemodellen afgørende. Vores indsatser er for de flestes vedkommende landsdækkende og drives ens over hele landet. Det betyder, at det er muligt at måle samlet på indsatserne, ligesom de frivillige ved nøjagtigt hvad de melder sig til uanset om de bor i den ene eller den anden del af landet.

Koncepterne er bygget sådan op, at der stilles en ”startpakke” gratis til rådighed for interesserede, som ønsker indsatsen i deres by eller bydel. Formålet er at gøre det nemmere at starte nye grupper op samt at udvikle og forankre dem. Pakkerne indeholder bl.a. en konceptbeskrivelse; en drejebog til, hvordan man starter en indsats, og hvordan man forankrer indsatsen; en grunduddannelse til de frivillige; metoder; en foreningsguide til stiftelse og drift af en forening/en forsamling /et netværk; løbende information og tilbud om ekstra kurser; erfaringsudveksling og netværksarrangementer; materialer og logo samt support og rådgivning fra den pågældende indsats Landssekretariatet, som altid har til huse i Fonden for Socialt Ansvar.