Fonden for Socialt Ansvar styrker sine aktiviteter med ny børneindsats

Frivilligorganisationen ”2 Timer om Ugen” er netop blevet optaget i Fonden for Socialt Ansvar. Udvidelsen sker som led i fondens strategiske fokus på at samle frivilligindsatser under en fælles paraply – og på den måde øge effekterne af indsatser, der arbejder med identiske udfordringer og målgrupper.

2 Timer om Ugen er frivilligt funderet og er opbygget omkring møder mellem frivillige og et eller flere børn, som har brug for at få styrket deres danskkompetencer. 2 Timer om Ugen støtter flersprogede børn i alderen 3-8 år sprogligt, kulturelt og socialt, og har som konkret mål, at børnene kommer godt igennem sprogvurderingen inden skolestart. Det langsigtede mål er at give børnene en god skolestart og give dem færdigheder og selvtillid, der bidrager til, at de gennemfører en ungdomsuddannelse.

Thit Aaris-Høeg, administrerende direktør i Fonden for Socialt Ansvar, ser et stort potentiale i, at 2 Timer om Ugen bliver del af Fonden for Socialt Ansvar:

”2 Timer om Ugen er en fantastisk, men mindre indsats, som gør et stort arbejde for at hjælpe tosprogede børn med at få den bedst mulige start på et godt børneliv i det danske skolesystem. I Fonden for Socialt Ansvar har vi allerede flere stærke indsatser på familie- og integrationsområdet, og ved at vokse og styrke 2 Timer om Ugen kan vi nu også hjælpe børnene mere direkte. Det gør os samtidig til en endnu stærkere partner for de myndigheder og fonde, der arbejder på disse områder.”

Pia Sigmund, der er formand for 2 Timer om Ugen – Odense, siger: ”Vi har gennem 13 år opbygget en stærk indsats i Odense og Esbjerg, og har nu en ambition om, at 2 Timer om Ugen skal blive en landsdækkende indsats, der kan gøre en forskel for børn og familier i hele landet. For at nå det mål har vi brug for at være del af en større organisation, der har erfaringer med at skalere initiativer og skabe en stærk og bæredygtig organisation. Derfor er det den helt rigtige beslutning for os at blive del af Fonden for Socialt Ansvar og samarbejde med deres eksisterende indsatser for at nå ud til flere familier og børn.”

En del af løsningen på sektorens mange udfordringer

Fonden for Socialt Ansvars optagelse af 2 Timer om Ugen sker som led i et strategisk fokus på at samle frivillige sociale indsatser under en fælles administration. Fonden vil sikre good governance og frigive energi og ressourcer i indsatserne, så de ansatte og frivillige kan tage sig af dem, det handler om. I dette tilfælde er det børnene, som har brug for at få styrket deres danskkundskaber. Thit Aaris-Høeg siger:

”Vi ønsker i Fonden for Socialt Ansvar at være med til at styrke civilsamfundet som helhed. Det frivillige sociale område er – særligt for de små og mellemstore organisationer – præget af økonomisk usikkerhed samt større og større krav til ansøgninger, dokumentation, effekt, afrapporteringer og professionel ledelse. Ved at samle flere mindre frivillige indsatser under vores vinger kan vi opnå en større effekt, fordi indsatserne kan fokusere kræfterne der, hvor de gør en forskel. Og vi kan som paraplyorganisation så bidrage med vigtige kompetencer i et bæredygtigt setup. Den tilgang tror vi, er en del af løsningen på sektorens mange udfordringer.”

 

Kontakt for nærmere information

Thit Aaris-Høeg, adm. direktør, Fonden for Socialt Ansvar
Mail: thit@socialtansvar.dk
Tlf.: 30 50 12  28

Pia Sigmund, Formand for 2 Timer om Ugen – Odense
Mail: pia@historiebazaren.dk
Tlf: 24 80 31 06

 

Fakta

Rugekassen

2 timer om Ugen har forud for optagelsen i Fonden for Socialt Ansvar været igennem fondens Rugekasse.

Det kan være en stor udfordring at gå fra det første udviklingstrin til det næste som frivillig social indsats. Det kræver ofte et helt nyt blik på organisationen, og at den styrkes med nye kompetencer. I Rugekassen tilbydes strukturerede udviklingsforløb målrettet små og mindre frivillige sociale indsatser, der har potentiale til at blive landsdækkende og har et ønske om at blive optaget som indsats under Fonden for Socialt Ansvars paraplystruktur. Filosofien bag Rugekassen er at styrke og samle frivillige sociale indsatser, så de bliver bæredygtige og kan berige hinanden.

Læs mere om Rugekassen her: https://socialtansvar.dk/Om-os/Social-innovation/Rugekassen

Om Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for Socialt Ansvar driver vi en række frivillige sociale indsatser, og vi har derfor stor praksiserfaring og indblik i det frivillige sociale område. Vi kender branchen indefra og ved, hvad det kræver at navigere på civilsamfundets vilkår. Vi er specialiserede i administration af frivillige sociale organisationer, og vi hjælper allerede nu udover vores egne indsatser flere andre organisationen med f.eks. økonomi og IT. Vi vil gerne tage os af det administrative arbejde og støtte organisationerne, så de frivillige indsatser og ildsjæle kan gøre det, de brænder for, nemlig at hjælpe udsatte grupper i vores samfund.

Blandt Fonden for Socialt Ansvars aktuelle indsatser er:

  • Bydelsmødre
  • Baba – fordi far er vigtig
  • Natteravnene
  • Unge Ravne
  • Mind the Democracy
  • 2 Timer om Ugen

Læs mere her: https://socialtansvar.dk/